Femett 3MP

3MP Combi väggfäste 730150

Våra händer är stora smittspridare

”Olika sjukdomsframkallande mikroorganismer kan överleva flera timmar, upp till dagar på dina händer. Det gäller att förhindra att osynliga virus och bakterier ger sig till känna i en högst synlig epidemi med infekterade och sjuka patienter”, säger Karin Tegmark Wisell, överläkare och enhetschef för antibiotika och vårdhygien, Smittskyddsinstitutet.